Informasjon fra Statens strålevern

Dette bør du vite før du tar solarium

Advarsel!

Risikoen forbundet med soling, både i sol og solarium, avhenger av:

Hudtyper

Ulike hudtyper reagerer ulikt på UV-strålingen. For å kunne planlegge solingen din i solariet, slik at den kan gjøres med minst mulig skade på huden, er det derfor viktig å vite hvilken hudtype du har.

Kartlegging av hudtype og solingsvaner

En enkel metode for å kartlegge hudtype og solingsvaner, er å benytte seg av spørreskjemaer, som i tre tabellene 1, 2 og 3. Denne metoden er basert på «Fitzpatricks hudtype-kartlegging». Det er ingen sikker metode, men gir en god indikasjon på hvilken hudtype du har.

Fremgangsmåte:

 1. Merk av svaralternativet som passer best for deg for hvert spørsmål
 2. Finn antall poeng for hvert svar i øverste linje i tabellen
 3. Legg sammen alle poengene du får i hver tabell
 4. Legg sammen poengsummene dine for de tre tabellene
 5. Finn din hudtype i tabell 4 ut fra hvilken total poengsum du fikk

Tabell 1 – Arv

Poeng 0 1 2 3 4
Hvilken farge har du på øynene? Lys blå, lys grå eller lys grønn Blå, grå eller grønn Mørk blå eller brun Mørk brun Brunsort
Hva er din naturlige hårfarge? Rød, rødblond Blond Kastanje-brun/mørk blond Mørk brun Sort
Hvilken hudfarge har du når du ikke har solt deg? Rødlig Veldig lys Lys/beige Lys brun Mørk brun
Har du fregner på huden når du ikke har solt deg? Mange En del Enkelte Ingen

Sammenlagt poengsum for arvelig disposisjon:__________

Tabell 2 – Reaksjon på soling

Poeng 0 1 2 3 4
Hva skjer om du er for lenge i sola? Alltid solbrent, smertefullt, blemmer, flassing Ofte solbrent, blemmer, flassing Noen ganger solbrent, flassing Sjelden solbrent Aldri solbrent
I hvilken grad blir du brun? Ikke i det hele tatt eller nesten ikke Litt brun Ganske brun Veldig raskt brun Blir fort mørk brun
Hvordan ser huden din ut noen timer etter soling? Helt rød Litt rød En liten endring i hudfarge Lys brun Brun
Hvordan reagerer ansiktet ditt på sola? Veldig følsomt Følsomt Lite følsomt Veldig lite følsomt Aldri reagert

Sammenlagt poengsum for reaksjon på soling: __________

Tabell 3 – Solingsvaner

Poeng 0 1 2 3 4
Når solte du deg sist i sola eller i solarium? Mer enn 3 mnd siden 2-3 mnd siden 1-2 mnd siden Mindre enn 1 mnd iden Mindre enn 2 uker siden
Har du tidligere solt alle områdene på kroppen som nå skal soles? Aldri Nesten aldri Noen ganger Ofte Alltid

Sammenlagt poengsum for solingsvaner: __________

Sammenlagt poengsum for tabell 1, 2 og 3 (summen av de tre tallene): __________

Tabell 4 – Hudtype

Sammenlagt poengsum Hud-type Beskrivelse av hudtypen
0-7 1 Ekstremt UV-følsom, alltid brent, aldri brun
8-16 2 Svært UV-følsom, lett brent, sjelden brun
17-25 3 Moderat UV-følsom, av og til brent, alltid brun etter en stund
26-30 4 Lite UV-følsom, veldig sjelden brent, alltid brun
Over 30 5-6 Veldig UV-tolerant, ikke brent, alltid brun/mørk brun

Informasjon tilpasset den enkelte hudtype

I tillegg til informasjonen for din hudtype nedenfor, må du også lese «Generell informasjon til solariekunder» bakerst i denne informasjonen.

Hudtype 1

Har du hudtype 1, altså hud som så å si alltid blir brent og aldri blir brun, skal du ikke ta solarium!

Siden huden din alltid blir rød før den kanskje blir litt brun, vil det være umulig for deg å bli brun i solarium uten at huden blir brent gjentatte ganger og tar skade av solingen. Risikoen er spesielt høy for at du kan utvikle hudkreft av å bruke solarium, og du bør derfor helt la være å bruke solarium.

Du bør også beskytte huden din godt når du er ute i sola!

Hudtype 2

Har du hudtype 2, altså hud som blir lett brent og lite brun, bør du være veldig forsiktig med å sole deg i solarium. Bruk av solarium vil øke risikoen for at du utvikler hudkreft eller får andre solskader. Jo mer du bruker solarium, jo større blir risikoen.

Du bør også beskytte huden din godt når du er ute i sola!

Hudtype 3

Har du hudtype 3, altså hud som av og til blir brent og alltid brun etter en stund, anbefales følgende:

Hudtype 4

Har du hudtype 4, altså hud som veldig sjelden blir brent og alltid brun, anbefales følgende:

Hudtype 5 og 6

Har du hudtype 5 eller 6, altså naturlig sterkt pigmentert/brun/brun-sort hud som aldri blir brent, anbefales følgende:

Generell informasjon til alle solariekunder

Advarsel:

Ikke bruk solarium hvis du

Forholdsregler ved bruk av solarium

Visse sykdommer og bieffekter av noen medisiner kan forverres av soling. Hvis du er usikker, kontakt lege. Følg med på føflekker som endrer seg. Kontakt lege eller ring Kreftlinjen på tlf. 800 57 338 dersom du er i tvil om noen av føflekkene dine er i faresonen. (Illustrasjon Kreftforeningen)

Kontakt lege før du soler deg dersom

Kontakt lege eller ring Kreftlinjen på tlf. 800 57338 før du soler deg dersom

Til informasjon

Du kan få mer informasjon på disse linkene

www.stralevernet.no

www.kreftforeningen.no

IKKE BRUK SOLARIUM HVIS ...

Bruk alltid beskyttelsesbriller!Brukervilkår for app'en og bruksinformasjon

Generelt

Brun og blid solpass gjør det mulig for kunder å kjøpe soltid på Brun og blids ubetjente solsentre i Norge. For å kjøpe soltid må kunden legge inn et gyldig bankkort (VISA/MasterCard) i app'en. For å etterfølge Statens stråleverns krav om aldersgrense må kunden identifisere seg gjennom BankId slik at kundens alder blir verifisert.

Sikkerhet knyttet til lagring og bruk av bankkort gjennom app'en

Alle transaksjoner som utføres gjennom app'en blir prosessert av Dibs (payment service provider). Dibs håndterer betalinger gjennom en sikker elektronisk betalingstjeneste. Dibs sørger for at alle data knyttet til kundens kort lagres på en sikker måte iht. kortutsteders betingelser og iht. de enhver tid gjeldende lover og regler.

Personvern

Brun og blid prosesserer persondata iht. de lover og reguleringer som til enhver tid er gjeldende.

I juli 2018 implementeres nye personvernregler i Norge med bakgrunn i GDPR ("General Data Protection Regulative") som vil gjelde for alle land tilknyttet EU/EØS.


 1. Gjennom å ta i bruk app'en for kjøp av soltid/produkter, foreligger det et gyldig grunnlag for å registrere personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre en transaksjon.

 2. Formålet med innhenting og lagring av personrelaterte opplysninger i app'en er å muliggjøre at app'en kan benyttes til å kjøpe soltid og andre produkter på en trygg og sikker måte, samt at vi kan verifisere en brukers alder iht. Statens stråleverns reglement krav til 18 års aldersgrense for bruk av solarium.

 3. Personopplysninger vi lagrer om brukere er: fødselsdato, navn, kjønn, sted (nærmeste lokasjon i forhold til Brun og blids solsentre) og bankId-referanse. Fødselsdato, navn og bankId-referanse innhentes fra BankId. Personopplysninger lagres så lenge det foreligger et kundeforhold gjennom at app'en benyttes av bruker.

 4. Brukere har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er lagret og kan når som helst be om at disse opplysningene blir slettet. En slik forespørsel rettes til [email protected].

 5. For brukere som krever at deres personopplysninger blir slettet, vil vi slette personopplysningene og den digitale profilen til personen, men anonymisert kjøpshistorikk beholdes. Dette betyr at personopplysningene ikke lenger er synlig. Ved sletting av personopplysninger vil det ikke lenger være mulig å benytte app'en til kjøp av soltid/produkter.

 6. Brukere har rett til å klage til Datatilsynet dersom databehandlingen er i strid med reglene.

 7. Registrerte persondata håndteres av CGP Norge AS ("behandlingsansvarlig")